Popis sudaca Hrvatskog badmintonskog saveza - stanje od 31. prosinca 2020. godine:


VRHOVNI SUCI

1. MIKOLAJ Filip

2. MILETIĆ Goran

3. POKORNI Ivanka

4. VIDAKOVIĆ Darko Ivan


SUCI

1. GROFELNIK Tea

2. LOVRIĆ Antonio

3. KOVAČIĆ Nina

4. MIKOLAJ Filip

5. MILETIĆ Goran

6. NOVAK Jelena

7. POKORNI Ivanka

8. VIDAKOVIĆ Darko Ivan

9. VURDELJA Miroslav

10. ZADRAVEC Lucija

11. ŽUBRINIĆ Maja


SUDAČKI KANDIDATI

1. BEL Filip

2. ČERJAN Mia

3. FRANTALA Ankica

4. GRUBIĆ Luka

5. GUCA Maris

6. KABIČEK Nikolina

7. KAPETANIĆ Zorana

8.  KAVELJ Petar

9. MARINELLI Anita

10. MATOVINA Alisa

11. NJIRIĆ Marino

12. OMERČAHIĆ Amar

13. PAVLINIĆ Mirko

14. ROVIS Bernard

15. ŠURKOVIĆ Dora

16. VADLJA Borna

17. ZLOŠILO Lukša


 Kalendar

Datum
Naziv
Rang
Datum
Naziv
Grad
Datum
Naziv
Grad
Datum
Naziv
Grad
Datum
Naziv
Grad

Pogledaj kalendar