Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Hrvatski badmintonski savez (HBS) uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama. Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

ZAPRIMANJE ZAHTJEVA I SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

HBS je imenovao službenika za informiranje: Maja Capuder

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem, potrebno je ispuniti jedan od obrazaca zahtjeva za pristup informacijama kojee možete pronaći niže i dostaviti službeniku za informiranje na jedan od sljedećih načina:

  1. poslati na adresu:
    • Hrvatski badmintonski savez
    • Trg Krešimira Ćosića 11, 10 000 Zagreb
  2. donijeti osobno u Ured HBS- a na gore navedenu adresu radim danom, uz obaveznu prethodnu najavu dolaska telefonom ili e-mailom
  3. poslati na adresu elektroničke pošte crobad@cba.hr


Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu. HBS ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u “Narodnim novinama” koje možete pronaći na sljedećim poveznicama:

  • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 12/14)
  • Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 15/14)

Kriterijima se propisuje visina naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje, inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona, prekršajne odredbe vezane za ostvarivanje prava na pristup informacijama te se uređuju i druge obveze tijela javne vlasti. U Zakon je prenesena Direktiva 2003/98 o ponovnoj uporabi informacija u javnom sektoru zbog povezanosti s pravom na pristup informacija, što su učinile i druge europske države članice primjerice Republika Slovenija. Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa Uredbom 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/1385/15)

ZPPI neslužbeni pročišćeni tekst

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

GODIŠNJA IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA:
PZI Godišnje izvješće za 2022.
PZI Godišnje izvješće za 2021.
PZI Godišnje izvješće za 2020.

PZI Godišnje izvješće za 2019.

PZI Godišnje izvješće za 2018.

PZI Godišnje izvješće za 2017.

PZI Godišnje izvješće za 2016.

PZI Godišnje izvješće za 2015.


Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama-1 (1)

Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije-1-1

Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija-1-1

Kalendar

Datum
Naziv
Rang
Listopad
28.10. - 29.10.
HK 2023 - 4. krug - Seniori
Seniori
Datum
Naziv
Grad
Datum
Naziv
Grad
Datum
Naziv
Grad
Datum
Naziv
Grad
Listopad
14.10. - 14.10.
HK 2023 - 4. krug - Poletarci/Kadeti/Juniori
Donja Stubica (BK Ikar & BK Flex)
15.10. - 15.10.
HK 2023 - 4. krug - Ml.kadeti/Ml.juniori
Donja Stubica (BK Ikar & BK Flex)
28.10. - 29.10.
HK 2023 - 4. krug - Seniori
Čakovec (BK Međimurje)
Studeni
11.11. - 11.11.
PH 2023 - Poletarci/Juniori
Čakovec (BK Međimurje)

Pogledaj kalendar