Službeno glasilo Saveza postoji od 1993. godine, najprije u tiskanome, a od 2000. godine u internetskom izdanju.

Godina Download
2019. Download
2018. Download
2017. Download
2016. Download
2015. Download
2014. Download
2013. Download
2012. Download
2011. Download
2010. Download
2009. Download
2008. Download
2007. Download
2006. Download
2005. Download
2004. Download
2003. Download
2002. Download
2001. Download
2000. Download
1993. Download

Kalendar

Datum
Naziv
Rang
Studeni
28.11. - 29.11.
HK 2020 - III. krug - Seniori - NOVI DATUMI
Seniori
Prosinac
12.12. - 13.12.
HK 2020 - IV. krug - Seniori - NOVI DATUMI
Seniori
Datum
Naziv
Grad
Prosinac
05.12. - 06.12.
PH 2020 - Juniori
Čakovec (BK Međimurje)
Datum
Naziv
Grad
Prosinac
05.12. - 06.12.
PH 2020 - Poletarci
Čakovec (BK Međimurje)
19.12. - 20.12.
PH 2020 - Kadeti - DATUMI ?????
?????
Datum
Naziv
Grad
Studeni
28.11. - 29.11.
HK 2020 - II. krug - Veterani - NOVI DATUMI
Zagreb (BK Medvedgrad-1998)
Prosinac
12.12. - 13.12.
HK 2020 - III. krug - Veterani - NOVI DATUMI
Zagreb (BK Medvedgrad-1998)
Datum
Naziv
Grad
Studeni
28.11. - 29.11.
HK 2020 - II. krug - Veterani - NOVI DATUMI
Zagreb (BK Medvedgrad-1998)
28.11. - 29.11.
HK 2020 - III. krug - Seniori - NOVI DATUMI
Zagreb (BK Medvedgrad-1998)
Prosinac
05.12. - 06.12.
PH 2020 - Juniori
Čakovec (BK Međimurje)
05.12. - 06.12.
PH 2020 - Poletarci
Čakovec (BK Međimurje)

Pogledaj kalendar