Udruge


Adrese i kontakti udruga - klubova i lokalnih badmintonskih saveza - nalaze se u rubrici Upisnik udruga. Upozoravamo da se radi samo o udrugama koje su učlanjene u Savez, te da uz njih postoje i one koje djeluju u nekom obliku organiziranog badmintona, ali nisu u članstvu HBS-a. Za eventualne kontakte s takvim udrugama u Adresaru smo otvorili podrubriku Ostalo.

Također upozoravamo da se adresa odnosi na sjedište udruge, a ne nužno na sportske dvorane koje navedene udruge koriste.

nazad