06.07.2017

Zaštita od vrućine i preporuke pedijatara

Ministarstvo zdravstva dostavilo je Središnjem državnom uredu za šport Protokol o postupanju i preporuke za zaštitu od vrućine i Stručno mišljenje Hrvatskog pedijatrijskog društva u svezi s izlaganjem djece suncu i vrućinama i preporuke za smanjenje rizika. Protokolom su utvrđeni postupci potrebni za pripravnost i djelovanje službi zdravstvene i socijalne skrbi te drugih institucija na nacionalnoj i lokalnim razinama u slučaju pojave toplinskih valova kako bi se pravovremeno poduzele preventivne mjere koje mogu ublažiti negativne posljedice po zdravlje. Kako bismo upozorili na zdravstvene rizike izlaganja djecu suncu i vrućinama te istaknuli važnost takvog postupanja od strane organizatora športskih aktivnosti dostavljamo Protokol i Stručno mišljenje Hrvatskog pedijatrijskog društva.


nazad