08.01.2018

Rok odjave - promjena u pravilima BWF-a

Opće natjecateljske odredbe BWF-a doživjele su promjenu koja stupa na snagu 1. veljače ove godine. Promjena glasi: "posljednji dan za odjavu bez kazne za turnire BEC Circuita jest ponedjeljak (prije: nedjelja) koji neposredno predhodi ždrijebu". Promjena dakle stupa na snagu sa MP Austrije, na kojem je rok za odjavu 5. veljače.


nazad