15.11.2017

Odluka ravnatelja natjecanja - kalendar za 2018.

Ravnatelj natjecanja Janičić u prilogu dostavlja tablicu sa popisom svih natjecanja u 2018. godini i svih podnesenih prijava za organizaciju tih natjecanja. Žutom bojom su označeni organizatori kojima su natjecanja dodijeljena. Sve je detaljno opisano u "Analizi Dodjele natjecanja 2018". Za sva natjecanja kojima nije dodijeljeno domaćinstvo moguća je naknadna prijava za organizaciju natjecanja, prema sljedećem rasporedu:
- rok za naknadnu prijavu za organizaciju natjecanja je 22. XI. 2017. (prema NP čl.5.4).
- prema NP čl.5.2 prijave se podnose na obrascu prijave za domaćinstvo natjecanja. Obrazac prijave mora sadržavati pečat Udruge i potpis ovlaštene osobe koja zastupa Udrugu i koja u ime Udruge podnosi prijavu. Samo takve prijave će se smatrati valjanima.
- rok za odluku o naknadnoj dodjeli organizacije natjecanja je 27. XI. 2017. (prema NP čl.5.4).
Sve je ažurirano u Kalendaru natjecanja u 2018. koji će danas biti objavljen na stranicama Saveza.

Dokumenti

nazad