27.06.2017

Odluka predsjednika Saveza - plan za 2018.

Prema Statutu Saveza, članak 44 (4) predsjednik Saveza Galjer donosi odluku o prihvaćanju prijedloga okvirnog financijskog plana za 2018 godinu, kojI su izbornici dostavili prema uputama HOO.
Obrazloženje: odluka je žurna budući je rok za predaju kandidatura 31. lipnja 2017. godine. Konačni financijski plan za 2018 godinu sa svim izmjenama i dopunama biti će dostupan u listopadu kada će Savez imati uvid u međunarodni kalendar za 2018 godinu, odnosno kada ide na potvrdu u HOO.


Dokumenti

nazad