16.03.2017

Godišnja skupština Saveza - poziv

Na temelju Statuta Saveza, čl. 27, predsjednik Saveza Galjer sazvao je 8. ožujka 2017. Godišnju skupštinu Saveza za 29. ožujka 2017. u Zagrebu, Dom sportova, soba 48, s početkom u 17.30 h uz sljedeći prijedlog dnevnog reda:
 
1. Izbor Verifikacijskog odbora
1.1 Izbor
1.2 Izvješće o kvorumu
1.3 Usvajanje dnevnoga reda
2. Verifikacija zapisnika i odluka Izvanredne skupštine 6. XII. 2016.
3. Usvajanje izvješća o radu za 2016.
3.1 Programsko izvješće
3.2 Financijsko izvješće
4. Usvajanje izmjena i dopuna Plana rada za 2017.
4.1 Izmjene i dopune programa rada
4.2 Rebalans financijskog plana
5.  Pristupanje promjeni Statuta Saveza
6. Imenovanje zamjene (v.d.) glavne tajnice tijekom porodiljnog dopusta
7. Isključenje HBK Max iz članstva Saveza, sukladno čl. 22 Statuta Saveza
8. Razno
 
Skupštinski materijali nalaze se u privitku. Skupštinsku prijavnicu predati glavnoj tajnici prije početka sjednice.

Dokumenti

nazad