09.03.2017

Badmintonske ikone kao veleposlanici potpunosti

Birmingham - Sastanak badmintonske elite na All Englandu iskorišten je za još jednu akciju promotivnoga karaktera. Tako je pod geslom "Ja sam čist i častan, ja sam badminton" okupljena reprezentativna skupina badmintonaša koji su proglašeni veleposlanicima badmintonske potpunosti. Više na stranicama BWF-a.


nazad